بیوگرافی ها زنان نروژ سیلویی لیساوگ

بیوگرافی سیلویی لیساوگ سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی

Sylvi-Listhaug-4
نویسنده رویا

سیلویی لیساوگ  Sylvi Listhaug (متولد ۲۵ دسامبر ۱۹۷۷) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است که وزیر مهاجرت و ادغام از دسامبر ۲۰۱۵ بوده است، و وزیر کشاورزی و مواد غذایی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵٫

او به عنوان کمیسر رفاهی و خدمات اجتماعی شهر اسلو خدمت کرده است در سال های ۲۰۰۶-۲۰۱۱ ، و عضو شورای مرکزی انجمن حزب ترقی از سال ۲۰۰۵ بوده است.

با تشکر دانشنامه تصویری فارسی

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد 25 دسامبر 1977) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد ۲۵ دسامبر ۱۹۷۷) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد 25 دسامبر 1977) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد ۲۵ دسامبر ۱۹۷۷) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد 25 دسامبر 1977) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد ۲۵ دسامبر ۱۹۷۷) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد 25 دسامبر 1977) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

سیلویی لیساوگ Sylvi Listhaug (متولد ۲۵ دسامبر ۱۹۷۷) یک سیاستمدار نروژی برای حزب ترقی است

درباره نویسنده

رویا

من رویا هستم یک زن ایرانی در نظر دارم آرشیو کاملی از زنان برتر و موفق دنیا را در این سایت گردآوری کنم امیدوارم این کار انگیزه ای باشد برای باورکردن زنان هم نوع من تا در مراحل زندگی شان موفق تر باشند با نظراتتان منو همراهی کنید

نظرات