زنان ایرانی لیندا کیانی

تصویر جدید لیندا کیانی ۱۳۹۴

New Image Linda Kiani, 1394
نویسنده رویا
New Image Linda Kiani, 1394


تصویر جدید لیندا کیانی ۱۳۹۴


New Image Linda Kiani, 1394

New Image Linda Kiani, 1394


درباره نویسنده

رویا

من رویا هستم یک زن ایرانی در نظر دارم آرشیو کاملی از زنان برتر و موفق دنیا را در این سایت گردآوری کنم امیدوارم این کار انگیزه ای باشد برای باورکردن زنان هم نوع من تا در مراحل زندگی شان موفق تر باشند با نظراتتان منو همراهی کنید

نظرات