زنان ایرانی

تیم بسکتبال زنان ارمنی در جلفای اصفهان حدود ۹۳ سال پیش

تیم بسکتبال زنان ارمنی در جلفای اصفهان حدود 93 سال پیش
نویسنده رویا
تیم بسکتبال زنان ارمنی در جلفای اصفهان حدود 93 سال پیش

تیم بسکتبال زنان ارمنی در جلفای اصفهان حدود ۹۳ سال پیش

درباره نویسنده

رویا

من رویا هستم یک زن ایرانی در نظر دارم آرشیو کاملی از زنان برتر و موفق دنیا را در این سایت گردآوری کنم امیدوارم این کار انگیزه ای باشد برای باورکردن زنان هم نوع من تا در مراحل زندگی شان موفق تر باشند با نظراتتان منو همراهی کنید

نظرات