زنان ایرانی سارا منجزی سحر قریشی

سحر قریشی و سارا منجزی در کنار هم ۱۳۹۵

سحر قریشی و سارا منجزی در کنار هم 1395
نویسنده رویا

سحر قریشی و سارا منجزی در کنار هم ۱۳۹۵

 

سحر قریشی و سارا منجزی در کنار هم 1395

سحر قریشی و سارا منجزی در کنار هم ۱۳۹۵

درباره نویسنده

رویا

من رویا هستم یک زن ایرانی در نظر دارم آرشیو کاملی از زنان برتر و موفق دنیا را در این سایت گردآوری کنم امیدوارم این کار انگیزه ای باشد برای باورکردن زنان هم نوع من تا در مراحل زندگی شان موفق تر باشند با نظراتتان منو همراهی کنید

نظرات