زنان ایرانی شقایق دهقان

شقایق دهقان و همسر دکتر ظریف

شقایق دهقان و همسر دکتر ظریف
نویسنده رویا

شقایق دهقان و همسر دکتر ظریف

شقایق دهقان و همسر دکتر ظریف

شقایق دهقان و همسر دکتر ظریف

درباره نویسنده

رویا

من رویا هستم یک زن ایرانی در نظر دارم آرشیو کاملی از زنان برتر و موفق دنیا را در این سایت گردآوری کنم امیدوارم این کار انگیزه ای باشد برای باورکردن زنان هم نوع من تا در مراحل زندگی شان موفق تر باشند با نظراتتان منو همراهی کنید

نظرات