زنان ایرانی

شهرام جزایری در کنار همسرش

شهرام جزایری در کنار همسرش
نویسنده رویا

شهرام جزایری در کنار همسرش

شهرام جزایری در کنار همسرش

شهرام جزایری در کنار همسرش

درباره نویسنده

رویا

من رویا هستم یک زن ایرانی در نظر دارم آرشیو کاملی از زنان برتر و موفق دنیا را در این سایت گردآوری کنم امیدوارم این کار انگیزه ای باشد برای باورکردن زنان هم نوع من تا در مراحل زندگی شان موفق تر باشند با نظراتتان منو همراهی کنید

نظرات