زنان ایرانی هدیه تهرانی

عکس جدید هدیه تهرانی ۱۳۹۵

hedyehtehraniii_2015-01-29_15-01-56
نویسنده رویا

عکس جدید هدیه تهرانی ۱۳۹۵

hedyehtehraniii_2015-01-29_15-01-56

 

 

 

 

درباره نویسنده

رویا

من رویا هستم یک زن ایرانی در نظر دارم آرشیو کاملی از زنان برتر و موفق دنیا را در این سایت گردآوری کنم امیدوارم این کار انگیزه ای باشد برای باورکردن زنان هم نوع من تا در مراحل زندگی شان موفق تر باشند با نظراتتان منو همراهی کنید

نظرات