زنان ایرانی مهراوه شریفی نیا

عکس خیلی جالب از کیمیا و مادرش سی سال پیش

عکس خیلی جالب از کیمیا و مادرش سی سال پیش
نویسنده رویا

عکس خیلی جالب از کیمیا و مادرش سی سال پیش

عکس خیلی جالب از کیمیا و مادرش سی سال پیش

عکس خیلی جالب از کیمیا و مادرش سی سال پیش

درباره نویسنده

رویا

من رویا هستم یک زن ایرانی در نظر دارم آرشیو کاملی از زنان برتر و موفق دنیا را در این سایت گردآوری کنم امیدوارم این کار انگیزه ای باشد برای باورکردن زنان هم نوع من تا در مراحل زندگی شان موفق تر باشند با نظراتتان منو همراهی کنید

نظرات