زنان ایرانی مهناز افشار

عکس پدر مهناز افشار ( این عکس رو به مناسب روز پدر انتشار داد )

عکس پدر مهناز افشار ( این عکس رو به مناسب روز پدر انتشار داد )

پدر مهناز افشار فوت شده و این عکس رو خود خانوم مهناز افشار در صفحه شخصیش انتشار داده اند .
نویسنده رویا

عکس پدر مهناز افشار ( این عکس رو به مناسب روز پدر انتشار داد )

پدر مهناز افشار فوت شده و این عکس رو خود خانوم مهناز افشار در صفحه شخصیش انتشار داده اند .

عکس پدر مهناز افشار ( این عکس رو به مناسب روز پدر انتشار داد ) پدر مهناز افشار فوت شده و این عکس رو خود خانوم مهناز افشار در صفحه شخصیش انتشار داده اند .

عکس پدر مهناز افشار ( این عکس رو به مناسب روز پدر انتشار داد )
پدر مهناز افشار فوت شده و این عکس رو خود خانوم مهناز افشار در صفحه شخصیش انتشار داده اند .

درباره نویسنده

رویا

من رویا هستم یک زن ایرانی در نظر دارم آرشیو کاملی از زنان برتر و موفق دنیا را در این سایت گردآوری کنم امیدوارم این کار انگیزه ای باشد برای باورکردن زنان هم نوع من تا در مراحل زندگی شان موفق تر باشند با نظراتتان منو همراهی کنید

نظرات