بارداری زنان

فرزندان دوقلو و احساسات مادر

farzand-2gholo
نویسنده zan.14p.ir
تا چند هفته یا حتی چند ماه بعد از تولد کودکانتان ممکن است تغییرات پس از زایمان احساسات متلاطمی به شما بدهد. بدنتان هنوز به حالت طبیعی برنگشته و شاید تردید داشته باشید که در آینده نیز به حال طبیعی برگردد.کودکان به جای شما مرکز توجه شده اند.
ممکن است حس کنید که با مسئولیت بزرگ کردن این دو طفل کوچک از پا درمی آیید و در عین حال راضی نباشید گوشه ای از مراقبت از کودکان را به دیگران حتی به پدرشان بسپارید.
ممکن است در قبال دوقلوها به شدت احساس مالکیت کنید شاید احساس کنید از آنها فاصله دارید یا ممکن است حتی هر دو حس را داشته باشید. آسوده باشید. همه ی این احساسات طبیعی اند.
بهبودی جسم و روح پس از بارداری و زایمان دوقلویی دشوارتر از بارداری و زایمان نیک نوزاد است. در حالی که از خانواده ی گسترش یافته ی خود مراقبت میکنید فرایند دشوارتر التیام – هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی – به شما فشار فراوانی می آورد.
انسان ها در زندگی مشتاق الگوهای قابل پیش بینی هستند. تداوم باعث اطمینان خاطر و آسایش میشود. تولد دوقلوها مستلزم ایجاد یک الگوی جدید است. تا زمانی که این الگو شکل گیرد و شما آن را در زندگی خود بگنجانید ممکن است احساس سردرگمی و عدم اعتماد به نفس کنید.farzand-2gholo
این امر محدودیت زمانی مشخصی ندارد. اگر ابتدا احساسات ضد و نقیضی در مورد موقعیت جدید خود داشتید درباره ی خود قضاوت منفی نکنید.
احتمالا بدنتان به حالت طبیعی برنگشته است و واقع بینانه نیست که از آن توقع داشته باشید بلافاصله چنین کند. چندین ماه طول کشید تا بدنتان از فرم خارج شود پس به خود چندین ماه فرصت بدهید تا دوباره به شکل گذشته درآیید.
اضافه وزن علائم کشیدگی و شل شدن پوست میتوانند تصوری را که از خود دارید تغییر دهند. ممکن است فکر کنید که شاید به چشم شوهرتان دیگر جذاب نیایید. تا بدنتان به حالت طبیعی برگردد ، ورزش و پوشیدن لباس هایی که برآمدگی ها را بپوشاند مفید خواهد بود.
زمانی را به خودتان اختصاص بدهید. در حال حاضر استفاده از زمان های کوتاه باقیمانده واقع بینانه تر است. این اوقات روی هم جمع میشوند آنها را به گونه ای که دوست دارید بگذرانید.
کم کم که واقعیت دوقلو داشتن در ذهنتان رسوخ می کند ممکن است در حالی که به آنها نگاه می کنید که کنار هم دراز کشیده اند به شدت دچار احساساتی چون حیرت ، لذت و هیجان شوید. در حین سال های رشد دوقلوها این احساس بهت بارها ظاهر میشود.
ممکن است به دلایل مختلف به این یا آن کودک احساس نزدیکی بیشتری کنید. اگر چنین احساساتی وجود دارند آنها را انکار نکنید . در عوض با این احساسات کار کنید. اگر مهر مادریتان نسبت به یکی از دوقلوها ضعیف تر بود شاید ناچار شوید خود را مجبور کنید که با هر دو کودک ارتباط برقرار کنید و به هر دو پاسخ دهید.tarbiat-farzandan-2gholo
ضمن مراقبت از دوقلوها و آموختن چگونگی آشنایی با آنها دچار فراز و فرودهای عاطفی فراوانی خواهید شد. در روز های خوب که همه چیز طبق برنامه پیش می رود ممکن است احساس کنید از همه برتر و مسلما از همه خوش اقبال ترید.
در روزهای بد که گویی هیچ چیز درست از آب درنمی آید ممکن است احساس کنید بی کفایتی و فقدان تسلط کنید و از خود بپرسید که چرا دو کودک را هم زمان برایتان فرستادند.
احتمالا درمقابل اظهار نظرها یا عقاید دیگران در مورد شیوه ی مادری از دوقلوها ، سایر اعضای خانواده و خودتان را همانگونه که هستید بپذیرید و دوست بدارید.

درباره نویسنده

zan.14p.ir

نظرات