نفیسه روشن

نفیسه روشن در توضیح عکسی که در پیجش منتشر کرده نوشته منو دخترم

نفیسه روشن در توضیح عکسی که در پیجش منتشر کرده نوشته منو دخترم
نویسنده رویا

نفیسه روشن در توضیح عکسی که در پیجش منتشر کرده نوشته منو دخترم

نفیسه روشن در توضیح عکسی که در پیجش منتشر کرده نوشته منو دخترم

نفیسه روشن در توضیح عکسی که در پیجش منتشر کرده نوشته منو دخترم

درباره نویسنده

رویا

من رویا هستم یک زن ایرانی در نظر دارم آرشیو کاملی از زنان برتر و موفق دنیا را در این سایت گردآوری کنم امیدوارم این کار انگیزه ای باشد برای باورکردن زنان هم نوع من تا در مراحل زندگی شان موفق تر باشند با نظراتتان منو همراهی کنید

نظرات