زنان ایرانی شهرزاد کمال زاده

نقاشی زیبا از شهرزاد کمال زاده

Sharzad_Kamalzadeh
نویسنده رویا

نقاشی زیبا از شهرزاد کمال زاده

Sharzad_Kamalzadeh

درباره نویسنده

رویا

من رویا هستم یک زن ایرانی در نظر دارم آرشیو کاملی از زنان برتر و موفق دنیا را در این سایت گردآوری کنم امیدوارم این کار انگیزه ای باشد برای باورکردن زنان هم نوع من تا در مراحل زندگی شان موفق تر باشند با نظراتتان منو همراهی کنید

نظرات