زنان ایرانی نیکی کریمی

نیکی کریمی در لندن

نیکی کریمی در لندن
نویسنده رویا

نیکی کریمی در لندن

نیکی کریمی در لندن

نیکی کریمی در لندن

درباره نویسنده

رویا

من رویا هستم یک زن ایرانی در نظر دارم آرشیو کاملی از زنان برتر و موفق دنیا را در این سایت گردآوری کنم امیدوارم این کار انگیزه ای باشد برای باورکردن زنان هم نوع من تا در مراحل زندگی شان موفق تر باشند با نظراتتان منو همراهی کنید

نظرات