زیبایی زنان

پروتز لب ها

Before and after lip filler injections. Fillers. Lip augmentation Beautiful Perfect Lips. Sexy Mouth close up. Beauty young woman Lips. Close up over white background
نویسنده zan.14p.ir
برجسته سازي  لب ها يكي از شايعترين و پر درخواست ترين روشهاي  جراحي زيبايي است . با افزايش  سن ، پري لبها ( كه باعث مي شو د لبها  جوان و برآمده باشند ) از بين مي رود . همچنين با افزايش سن لبها باريك و نازك شده و چين هاي كوچك در حاشيه لب بوجود مي آيد . امروزه بيشتر افرداي كه درخواست برجسته سازي لب را دارند ، خواهان پري و برآمدگي بيشتر همراه با حفظ ظاهر طبيعي  لبها هستند . tazrigh-zhel-botax
توازن در صورت شامل لبها و حداكثر پري طبيعي آنها و هماهنگي با بافتهاي اطراف آنها مي باشد . فاصله بين لب تا بيني بسيار مهم است . هماهنگي بين قسمت مركزي لبها و گوشه هاي آن نيز مهم است .
وقتي فردي درخواست برجسته سازي لب را دارد ، نكته اي كه بايد در نظر بگيرد اين است كه ساختمان طبيعي لب وي چگونه است و تا چه حجمي مي تواند  ژل تزريقي كند تا توازن صورتش را بهم نزند .
كانديد مناسب براي برجسته سازي لب
· اگر فردي مقصد برجسته سازي لب را دارد،‌ ضروري است وضعيت سلامتش خوب باشد. · اگر فردي دچار
تب خال
زخم
بعضي بيماريهاي خاص نظير  ديابت،  لوپوس ، اختلالات  بافت همبند و اختلالات انعقادي مي باشد ، بايستي بطور كامل  پزشك معالجش را در جريان بگذارد .
كانديد خوب براي برجسته سازي لبها كساني هستند كه انتظارت واقع گرايانه داشته باشند. ژلها مي توانند  ظاهر طبيعي شما را بهبود بخشند، اما باعث تغييرات ريشه اي و اسـاسي در ظاهر شما نمي شو ند .

22178742 - beautiful woman getting cosmetic injection in lips, isolated over white background  nice attractive blonde model in medical cap
قسمت هایی از  لب که برجسته سازی در آن انجام می شود :

Vemilion_Border
(  خط لب )
خط لب شايعترين منطقه ايست كه توسط فيلر پوستي برجسته مي شود . خط لب محل اتصال يافت سفيد و قرمز لب به يكديگر است .  تزريق در اين ناحيه حجم بيشتري به لبها نمي دهد ولي باعث مشخص تر شدن حاشيه لب ها مي شود . ( حالتي شبيه به كشيدن خط لب )

Philtrum
(فيلتروم)
فيلتروم شامل ۲ خط در قسمت مركزي لب فوقاني است كه به بيني متصل مي شوند . با برجسته سازي اين ۲ خط ، امكان شكل دهي و انحناي بيشتري براي لب فوقاني فراهم شده و جذابيت لبها را بيشتر مي كند .

Oral_Commissures
كه در گوشه هـاي  دهان قرار گرفته اند را نيز مي توان پر كرد. معـمولا اندازه اين ناحيه به خاطر اثر  جاذبه زمين در اثر بالا رفتن  سن بر روي پوست  گونه ، افزايش مي يابد . پر كردن اين ناحيه گوشه هاي لب را به سمت بالا چرخانـده و ظاهــري  شادتر و  مثبت تر ايجاد مي كند .

Cupid’s bow
يا ناحيه V شكل در قسمت مركزي لب فوقاني را مي توان با استفاده از فيلرها بر جسته كرد. تزريق در ناحيه V شكل لب فوقاني همراه با فيلتروم ،  ظاهرخوشايندتري به لب فوقاني مي دهد.

TAubercle
( برجستگي قسمت مياني لب فوقاني )
برجسته سازي اين قسمت در ايجاد ظاهر  زيبا اهميت دارد.

درباره نویسنده

zan.14p.ir

نظرات