پریناز ایزدیار زنان ایرانی

پریناز ایزدیار از کودکی تا امروز

پرینازایزدیار از کودکی تا امروز
نویسنده رویا

پرینازایزدیار از کودکی تا امروز

 

پرینازایزدیار از کودکی تا امروز

پرینازایزدیار از کودکی تا امروز

درباره نویسنده

رویا

من رویا هستم یک زن ایرانی در نظر دارم آرشیو کاملی از زنان برتر و موفق دنیا را در این سایت گردآوری کنم امیدوارم این کار انگیزه ای باشد برای باورکردن زنان هم نوع من تا در مراحل زندگی شان موفق تر باشند با نظراتتان منو همراهی کنید

نظرات